Uszczelniacz chirurgiczny

AQUABRID

Produkt Aquabrid jest dedykowany do stosowania jako wsparcie standardowych metod chirurgicznej naprawy układu sercowo-naczyniowego w celu uszczelnienia szwów, zszywek, elektrokoagulacji lub plastrów związanych z chirurgią aorty. Wskazane obszary zastosowania preparatu to miejsca zszycia aorty związane z sekcją, pęknięciem lub tętniakiem.

Uszczelniacz chirurgiczny w płynie to lepka ciecz składająca się z fluorowanego prepolimeru uretanowo-polieterowego z reaktywnymi grupami izocyjanianowymi (-NCO) na obu końcach. Wchodzi w reakcję z wodą znajdującą się we krwi i tkankach i stopniowo je polimeryzuje uwalniając dwutlenek węgla. Produkt staje się miękkim żelem polimerowym, który ściśle przylega do powierzchni naczyń krwionośnych oraz tkanek i zatrzymuje krwawienie z miejsc szycia. Polimer ma odpowiednią elastyczność i odporność, dlatego jest w stanie wytrzymać ciśnienie krwi i pulsację w naczyniach krwionośnych oraz na powierzchni tkanek.

Nasi partnerzy